برج طلایی سویل یا Torro del Oro برج دیدبانی نظامی است که با هدف کنترل عبور و مرور بر روی رودخانه Guadalquivir توسط خلفای  Almohad در اوایل قرن سیزدهم میلادی بنا شد. این برج در ابتدا به عنوان زندان استفاده میشد و نام آن به دلیل انعکاس طلایی است که از ساختمان در رودخانه دیده میشود. برج به سه طبقه تقسیم میشود که دو طبقه اول آن به شکل دوازده ضلعی و طبقه سوم آن که به شکل دایره است بعدها به ساختمان برج اضافه شد.

این برج یک نقطه استراتژیک مهم به شمار میرود که در گذشته به عنوان سدی در مقابل حملات نیروی دریایی مسیحیان عمل میکرد و مانع عبور آنان از گذرگاه رودخانه و ورود به شهر میشد. یک برج همسان هم با ویژگی های مشابه در سویل و در امتداد رودخانه وجود داشت که متاسفانه در پی زمین لرزه 1755 لیسبون تخریب شد.

این بنای زیبای تاریخی که نمادی از قدرت خلفای اسلامی در اسپانیا به شمار میرود بارها در معرض خطر نابودی قرار گرفته اما مردم سویل از این امر جلوگیری کرده اند. این برج بارها در طول تاریخ به ویژه در قرن بیستم میلادی مرمت و بازسازی شده است.