آژانس بین المللی پرسیا توس با افتخار اعلام میدارد درشهر مادرید کشور  اسپانیا شرکت گردشگری و مسافرتی با ثبت رسمی دارد و جهت اخذ ویزای توریستی به همراه دعوت نامه جهت تورهای توریستی به کشور اسپانیا اقدام می نماید.لازم به ذکر است کلیه مراحل صدور ویزا شامل انگشت نگاری در مشهد انجام می شود.

لیست هزینه اخذ ویزا شنگن اسپانیا شامل موارد زیر می باشد:

 در سال 1399به ازای هر فرد بزرگسال مبلغ 95.45 یورو بابت بررسی درخواست و مدارک به سفارت اسپانیا پرداخت می گردد ودر صورت رد شدن صلاحیت توسط سفارت هزینه به هیچ عنوان عودت داده نمی شود.برای کودکان شش تا دوازده سال مبلغ 70 یورو می باشد.و کودکان زیر شش سال نیز  رایگان است.

  •   درصورتیکه اخذ ویزای شنگن توسط آژانس پرسیا توس خدمات بصورت VIP شامل انگشت نگاری در مشهد و محل آژانس ،رزرو وقت سفارت و پر کردن کلیه فرم ها ، بررسی و تکمیل اسناد قابل ارائه به سفارت توسط آژانس انجام خواهد شد و  به ازای هر نفر مبلغ 181 یورو  باید به صندوق سفارت پرداخت گردد.برای کودکان شش تا دوازده سال مبلغ 156 یورو می باشد و کودکان زیر شش سال رایگان است.هزینه خدمات ویزای آژانس نیز 100 یورو میباشد.در صورت عدم صدور ویزا هیچ مبلغی قابل استرداد نمی باشد.
  • جهت صدور دعوت نامه توسط آژانس پرسیا توس حداقل مبلغ 700.000.000 ریال چک رمزدار و یا ضمانت نامه  بانکی به نام مدیریت آژانس جهت ضمانت بازگشت دریافت می شود.
  • اخذ ویزا بدون تور شامل دعوت نامه نمی شود.
  • لازم به ذکر است هیچ گونه ضمانتی از لحاظ اخذ ویزا وجود ندارد و فقط در صلاحیت کنسول پادشاهی کشور اسپانیا می باشد.

   جهت اخذ ویزای شنگن از طریق کشور اسپانیا باید کلیه مدارک ترجمه اسپانیولی داشته باشد که تنها هفت دارالترجمه واقع در شهر تهران مورد تایید سفارت اسپانیا می باشد.

کلیه مراحل و هزینه ترجمه مدارک بر عهده فرد متقاضی می باشد،البته اگر متقاضی درخواست نماید این مراحل توسط آژانس پرسیا توس نیزانجام می شود.

 ترجمه مدارک به زبان اسپانیولی توسط آژانس پرسیا توس:

  • جهت ترجمه مدارک به زبان اسپانیولی باید به یکی از هفت دارالترجمه مورد تایید سفارت اسپانیا در تهران مراجعه بفرمایید،اما طبق قراردادی که پرسیا توس دارد کلیه مدارک در دفتر پرسیا توس جهت ترجمه دریافت می گردد و نیاز مراجعه به تهران نمی باشد.هزینه برابر با قبض تاییدشده توسط قوه قضائیه پرداخت می گردد و هیچگونه هزینه اضافی بابت این خدمات اخذ نخواهد شد.