پاسپورت یا گذرنامه  سندی ست برای خروج از کشور که توسط آن ، شخص مسافر شناسایی می گردد.پاسپورت شما تاییدکننده این است که شهروند کدام کشور می باشید.

 

ویزا یا روادید  مجوزی ست که در قالب برچسب و یا لیبیل در یکی از صفحات  پاسپورت ( و یا سند چاپی ) شما درج میگردد و نشان دهنده این است که شما از کشور مقصد خود مجوز ورود ، اقامت و خروج را گرفته اید.و در واقع ویزا مدت زمان اقامت شما تاریخ ورود شما و همچنین تعداد دفعات ورود شما به کشور خاص و نوع ویزا (که شامل ویزای توریستی،ویزای تحصیلی،ویزای کاری و ویزای فرودگاهی میباشد.) را مشخص می نماید.