بیمارستان تهران در سال 1966 توسط جمعی از اساتید دانشکده پزشکی تهران ساخته شد و اولین مراکز پزشکی خصوصی در منطقه به شمار میرود. بخش IPD بیمارستان تهران به منظور فراهم آوردن محیطی راحت برای بیماران بین المللی در طی دوره معالجه و بستری در اختیار بیماران بین المللی قرار گرفته است. هر اتاق در این بخش طوری طراحی شده است که اقامت شما را در حد امکان راحت تر کند. همه اتاق ها دارای سرویس بهداشتی جداگانه هستند. اتاقها دارای سیستم تماس با پرستار ، تلویزیون کنترل از راه دور ، یخچال کوچک ، صندوق امانات و تلفن مستقیم هستند. . در صورت لزوم امکانات اینترنت نیز موجود است. کلیه بخش های بیمارستان برای اطمینان از ایمنی بیمار از سیستم دسترسی ایمن برخوردار هستند. از دوربین های مداربسته نیز برای مقاصد امنیتی در قسمت های عمومی بخش ها استفاده می شود.