بسته به نوع سرطان و مرحله آن ، درمان های مختلفی نیز قابل استفاده هستند اما شایع ترین درمانی که در ایران علیه سرطان استفاده می شود شیمی درمانی است. با افزایش تعداد بیماران سرطانی در سرتاسر جهان و هزینه های بالای درمان سرطان و دشوار بودن دریافت درمان مناسب در بعضی از کشورها  ایران یکی از بهترین مراکز درمان سرطان در دنیاست.

لیست زیر شامل متداول ترین انواع سرطان است که امروزه در ایران مورد درمان قرار میگیرند:

 • سرطان پستان
 • سرطان روده بزرگ
 • سرطان معده
 • سرطان کلیه
 • سرطان دهانه رحم
 • سرطان تخمدان
 • سرطان مثانه
 • سرطان پروستات
 • سرطان مغز
 • سرطان مری
 • سرطان پانکراس
 • سرطان تیروئید
 • سرطان خون
 • لنفوم هوچکین