پابلو پیکاسو نقاش و هنرمند مشهور اسپانیایی در مالاگا متولد شده و دوران کودکی خود را در این شهر گذرانده است. خانه پدری وی و موزه ای کوچک که تعداد محدودی از آثار و ابزار کار وی را به نمایش میگذارد، امروزه در مالاگا برای بازدید عموم آزاد است. فاصله خانه و موزه پیکاسو چند دقیقه است.